Giáo viên: Lê Việt Anh - Đơn vị: Trường Tiểu học An Bình B

Chủ đề 3
Soạn Thảo Văn Bản

Bài 1 Những Gì Em Đã Biết

Mục tiêu

Ôn tập các kiến thức, kĩ năng đã học về soạn thảo văn bản.

A. Hoạt động thực hành