Bài 3: Làm quen với tệp2719 lượt đọc

Bên dưới là ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP THEO SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TIN HỌC 4 CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Để tham gia thi các bạn phải điền đầy đủ thông tin vào các hộp thoại bên dưới, nếu các bạn không nhập đầy đủ thông tin thì không thể tham gia thi được. Kế tiếp các bạn hãy nhấn vào nút “Bắt đầu làm bài” bên dưới để thi và cố gắng trả lời tốt các câu hỏi để kiểm tra xem kiến thức của mình tới đâu. Trong khi thi nếu cảm thấy muốn nộp bài các bạn hãy nhấn vào nút kết thúc để nộp bài. Chúc các bạn thi tốt!!!Bài 3: Làm quen với tệp


Các bạn có thể tải đề thi về máy tính bằng liên kết bên dưới


Nhấn vào liên kết bên dưới để tải về!

Tải về ngay
Trắc nghiệm Làm quen với tệp

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm