Đại hội chi bộ trường TH An Bình B 20 – 5 – 2017726 lượt đọc

Đại hội chi bộ bao giờ cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Song lần này ý nghĩa đó càng tăng lên gấp bội khi Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết……. Đại hội Đảng Bộ các cấp.

Liên kết tải toàn bộ ảnh:

Nhấn vào liên kết bên dưới để tải về!

Tải về ngay
Đại hội chi bộ TH An Bình B 2017

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm