Đề thi bảng A khối tiểu học môn tin học 2013 – 2014899 lượt đọc

Đề thi bảng A tin học trẻ 2013 – 2014 dành cho học sinh tiểu học. Để bắt đầu thi bạn nhấn vào nút Bắt đầu làm bài màu xanh bên dưới. Thời gian làm bài là 20 phút không kể thời gian khởi động máy tính. Không được sử dụng tài liệu hay truy cập internet trong khi thi.Đề thi tin học trẻ số 3


Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm