Đề trắc nghiệm em tập soạn thảo2837 lượt đọc

Đây là đề trắc nghiệm về chương em tập soạn thảo dành cho học sinh tiểu học. Để bắt đầu thi bạn nhấn vào nút Bắt đầu làm bài màu xanh bên dưới. Thời gian làm bài là 20 phút không kể thời gian khởi động máy tính. Không được sử dụng tài liệu hay truy cập internet trong khi thi.Em tập soạn thảo


Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm