Sửa lỗi PC khi không kết nối được với màn hình ngoài hoặc máy chiếu11311 lượt đọc

Video Card Missing -1

Đây là một lỗi thường gặp với máy tính cũ nhưng lại cài Window từ 8.0 trở lên của microsoft. Bạn sẽ gặp dòng thông báo “Your Pc Can’t poject to other screen. Try reinstalling the driver or using a different video card.” khi muốn kết nối với màn hình ngoài hoặc máy chiếu. Tuy nhiên việc sửa lỗi khá đơn giản, các bạn hãy xem video dưới đây và làm theo đảm bảo thành công 100% với những máy tính dùng card đồ họa on board của intel.

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm