Tag Archives: BF Survey Extension

BF Survey Extension cho joomla 3.x

06 April , 2016 written by manager Joomla 730 views
Đây là một gói mở rộng cho joomla 3.x giúp bạn tạo ra các cuộc điều tra chuyên nghiệp, là một dạng khảo sát trực tuyến về một vấn đề nào đó nhưng bạn được toàn quyền kiểm soát dữ liệu. Bạn có thể tùy chỉnh nhiều thứ với gói cài đặt này. Bạn có thể [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm