Tag Archives: cái giá của sự thông thái

Cái giá của sự thông thái

29 May , 2016 written by admin Cổ tích nước ngoài 534 views
Rất lâu rồi, có một nhà vua muốn hiểu biết thật nhiều nhưng lại lười. Một ngày nọ nhà vua triệu tập tất cả những nhà thông thái của vương quốc lại và ra lệnh cho họ phải thu thập tất cả những hiểu biết và sự thông thái trên thế gian đặt vào một chỗ [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm