Tag Archives: cô bé quàng khăn đỏ

Cô bé quàng khăn đỏ

29 May , 2016 written by admin Cổ tích nước ngoài 582 views
Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé thường hay quàng chiếc khăn màu đỏ, vì vậy, mọi người gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Một hôm, mẹ cô bảo cô mang bánh sang biếu bà ngoại. Trước khi đi, mẹ cô dặn: – Con đi thì đi đường thẳng, đừng đi đường vòng qua [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm