Tag Archives: danh ngon noi tieng

Bài Học Từ Những Câu Danh Ngôn Nổi Tiếng

04 April , 2016 written by admin Góc tâm hồn 1437 views
Colin Powell: “Không có bí mật nào tạo nên thành công. Đó chỉ là kết quả của sự chuẩn bị, làm việc hết sức mình và rút ra kinh nghiệm từ sự thất bại”. Bài học sự nghiệp: Tạo dựng một sự nghiệp thành công không bao giờ là việc dễ dàng. Hầu hết những người thành công [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm