Tag Archives: thợ săn

Người thợ săn và mụ chằn

28 May , 2016 written by admin Cổ tích việt nam 522 views
Ngày xưa có một người thợ săn trẻ tuổi. Như lệ thường, một hôm anh vào rừng sâu săn thú. Mải đuổi theo một con hươu, không ngờ anh lạc vào một nơi chân mình chưa bước tới bao giờ. Đói và mệt, anh cố tìm đường trở ra. Nhưng anh càng đi lại càng lạc. Cho đến [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm