[Video] Tệp và các thao tác với tệp1615 lượt đọc

Đây là video bổ sung kiến thức cho học sinh về Tệp tin, cách sao chép, đổi tên và xóa tệp tin. Video này nhằm bổ sung kiến thức cho các em trong lúc thực hành thi trắc nghiệm trên website thông qua từng bài học cụ thể trong sách giáo khoa hướng dẫn học tin học tiểu học đặc biệt dành cho các bạn học sinh lớp 4. Chúc các bạn học và thi tốt!!!Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm