Giáo viên: Lê Việt Anh - Đơn vị: Trường Tiểu học An Bình B

Bài Thi
Tin học 4

Thi Học kì II năm học 2018 - 2019

Mục tiêu

Kiểm tra đánh giá kết quả học sinh cuối năm

A. Thi Trắc Nghiệm