Chuyên mục: An Toàn Giao Thông

[Video] Hướng dẫn Thi Trắc Nghiệm An Toàn Giao Thông

22 March , 2018 written by admin An Toàn Giao Thông 999 views
VIDEO Hướng dẫn Thi Trắc Nghiệm An Toàn Giao Thông. Bên dưới là video hướng dẫn thi BỘ ĐỀ 1 và BỘ ĐỀ 2 Trong BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Các em hãy nhấn vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới để thi và [..] Read more...

Bộ đề 2- ATGT Tiểu học

22 March , 2018 written by admin An Toàn Giao Thông 1297 views
Bên dưới là BỘ ĐỀ 2 Trong BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Các em hãy nhấn vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới để thi và cố gắng trả lời tốt các câu hỏi để kiểm tra xem kiến thức của mình tới [..] Read more...

Bộ đề 1- ATGT Tiểu học

22 March , 2018 written by admin An Toàn Giao Thông 1285 views
Bên dưới là ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Các em hãy nhấn vào nút "Bắt đầu làm bài" bên dưới để thi và cố gắng trả lời tốt các câu hỏi để kiểm tra xem kiến thức của mình tới đâu. Trong khi thi nếu [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm