Tag Archives: Adobe

Adobe Audition 3.0 Full – phần mềm thu âm chuyên nghiệp

03 June , 2016 written by admin Phần mềm 3741 views
Adobe audition 3.0 là một phần mềm thu âm chuyên nghiệp, được sử dụng phổ biến tại các phòng thu âm, đứng ngang hàng với các phần mềm nổi tiếng như FL Studio, Nuendo, Soundforge, Mixcraft... Adobe audition là chuyển thể của phần mềm Cool Edit Pro cua công ty phần mềm Syntrillium. Nó được Adobe cải [..] Read more...

Adobe Dreamweaver CC – Phần mềm thiết kế web chuyên nghiệp

03 June , 2016 written by admin Phần mềm 902 views
Adobe Dreamweaver CC là một công cụ xử lý dành cho những người thiết kế web, viết code và những nhà phát triển ứng dụng ở mọi cấp độ. Chức năng code được nâng cao tạo cho nó một sự mạnh mẽ khi điều hướng những trang web phức tạp ở thời điểm thiết kế. Những [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm