Tag Archives: ajax

Hướng dẫn lấy dữ liệu từ nhiều checkbox bằng Ajax /jQUery và PHP

06 April , 2016 written by manager Kiến thức căn bản 5230 views
Ở bài hướng dẫn này , mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lấy dữ liệu từ nhiều checkbox bằng ajax kết hợp với PHP. Nói thêm về Ajax, nó là một công nghệ được google sáng tạo ra dựa trên php và jQuery, là công nghệ lấy dữ liệu từ máy chủ mà không cần [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm