Tag Archives: cây tre trăm đốt

Cây tre trăm đốt

25 May , 2016 written by admin Cổ tích việt nam 502 views
Ngày xưa, có một ông già nhà quê có một cô gái đẹp. Trong nhà phải thuê một đầy tớ trai, ông ta muốn lợi dụng nó làm việc khỏi trả tiền, mới bảo nó rằng: “Mày chịu khó làm ăn với tao rồi tao gả con gái cho”. Người ở mừng lắm, ra sức làm [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm