Tag Archives: con tinh

Chàng đốn củi và con tinh

28 May , 2016 written by admin Cổ tích việt nam 692 views
Ngày xưa có một anh chàng nghèo khó, sống một thân một mình. Tuy làm việc tất lực nhưng đói rách vẫn hoàn đói rách. Những bông lúa đẹp do bàn tay chàng vun bón thì cứ thi nhau chạy về nhà lão trọc phú. Cuối cùng, chàng đành bán tất cả những thứ còn lại [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm