Tag Archives: đứa con trời đánh

Đứa con trời đánh

28 May , 2016 written by admin Cổ tích việt nam 442 views
Xưa có một người đàn ông tính rất vũ phu. Đối với vợ con, hơi động một tý là hắn đánh đập không tiếc tay. Hắn ham chơi gà chọi, ham đến nỗi trên đời ngoài gà ra, hắn cho không còn thú gì tiêu khiển hơn thế được. Lần đó hắn mua được một con [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm