Tag Archives: em bé thông minh

Em bé thông minh

29 May , 2016 written by admin Cổ tích việt nam 777 views
Ngày xưa có một ông vua sai một viên quan đi dò la khắp nước tìm người tài giỏi. Viên quan ấy đã đi nhiều nơi, đến đâu ông cũng ra những câu đố oái oăm để hỏi mọi người, nhưng tuy mất nhiều công mà chưa thấy có người nào thật lỗi lạc. Một hôm, viên [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm