Tag Archives: hoa atigon

Sự tích hoa Antigon

29 May , 2016 written by admin Cổ tích nước ngoài 1099 views
Theo truyền thuyết Hy Lạp thì tiền thân của hoa Antigôn là một nàng công chúa xinh đẹp con vua Ơđipơ và hoàng hậu Jocaxto. Ngày xưa ở vùng Thêbet, khi hoàng hậu Jocaxto sinh hạ hoàng tử Ơđipo thì nhà vua Laios được báo mộng rằng lớn lên hoàng tử sẽ giết vua cha và [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm