Tag Archives: lịch sử

Trắc nghiệm tìm hiểu về các đời Vua Hùng

16 April , 2018 written by admin Lịch sử tiểu học 3409 views
Bên dưới là ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TÌM HIỂU VỀ CÁC ĐỜI VUA HÙNG DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Để tham gia thi các bạn phải điền đầy đủ thông tin vào các hộp thoại bên dưới, nếu các bạn không nhập đầy đủ thông tin thì không thể tham gia thi được. Kế [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm