Tag Archives: phần mềm paint

[Video] Hướng dẫn sử dụng phần mềm Paint trên window

16 October , 2018 written by admin Tin học 4 2580 views
1, Dùng phần mềm Paint để Draw a house (Vẽ 1 ngôi nhà)  Done 2, Để sao chép ngôi nhà bạn hãy dùng công cụ Select chọn một trong 2 biểu tượng hình chữ nhật nét đứt hoặc hình tự du nét đứt. (Choose select tool) Sau khi tạo vùng chọn: Nhấn giữ phím “Ctrl” + Nhấn nút [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm