Tag Archives: Photoshop CS6

Adobe Photoshop CS6 Full Thuốc

18 June , 2016 written by author Phần mềm 3367 views
Adobe Photoshop CS6 có hơn 62% chức năng mới so với Photoshop CS5 tập trung phần nhiều vào những thay đổi vi kiến trúc. Ngoài ra, nhờ Adobe Mercury Graphics Engine, Photoshop giờ đây có thêm khả năng biên tập video. Một số tính năng mới đáng chú ý trong Adobe Photoshop CS6: * Giao diện người dùng: [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm