Download phần mềm xem và chỉnh sửa nội dung file ghost3244 lượt đọc

Download phần mềm xem và chỉnh sửa nội dung file ghost, cách tạo và bung file ghost, hướng dẫn ghost lại máy tính, đọc file GHO,Symantec Ghost Explorer 11.5


Sau khi tạo file ghost, bạn sẽ bung nó ra khi cần thiết. Nhưng nếu bạn chỉ muốn xem nội dung file ghost đã tạo thì phần mềm sau sẽ giúp bạn.
Chạy file Ghost Explore.exe lên, chọn file ghost cần mở, nhấn Open. Khi đó tất cả nội dung có trong file đó sẽ hiện lên dưới dạng như My Computer.


Nhấn vào liên kết bên dưới để tải về!

Tải về ngay
TTSVN.NET-Ghostexp

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm