Flexible Real Time Stock Reporting Cho joomla 2.5- 3.x667 lượt đọc

RokStock, là một mô-đun Ajax hỗ trợ cho trang web của bạn về thị trường chứng khoán cổ phiếu… Nó đã được tinh chỉnh để cung cấp như một đồ thị màu dòng, chỉ số màu, chỉ số có thể kéo, chú thích và nhiều hơn nữa.


Bạn có thể dễ dàng thêm, xóa, và sắp xếp lại các biểu tượng chứng khoán trong danh mục đầu tư của họ, điều này được lưu trữ cục bộ cho họ trong một cookie. Rất phù hợp với các trang web tin tức.

“RokStock, is an Ajax-powered stocks module for your site. It has been finely tuned to give stocks character such as a coloured line graph, coloured indexes, draggable indexes, tooltips and much more.

Your users can easily add, remove, and reorder the stock symbols in their portfolio, this is stored locally for them in a cookie. The module fits seamlessly into the template and is perfect for any news site.”

dCkfTQX

Click vào đây để xem demo (Click here view demo)

Nhấn vào liên kết bên dưới để tải về!

Tải về ngay
Click vào đây để tải extention ( Click here for download extention).

Nếu thấy bài viết hữu ích các bạn hãy chia sẻ nó đến mọi người cùng đọc.
Trân trọng!

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm