HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG 26-01-20131096 lượt đọc

Các câu hỏi dưới đây để trắc nghiệm kiến thức cơ bản về Tin học, về hệ điều hành MS-DOS, hệ điều hành Windows, về bảo vệ dữ liệu phòng chống virus. Đề thi gồm 10 câu hỏi, mỗi câu hỏi 1.00 điểm và có 4 mục trả lời A, B, C, D; thí sinh chọn mục trả lời đúng nhất. Các bạn có thể tải về đề thi tham khảo bằng cách click vào liên kết bên dưới.Tin học trẻ An Giang 26-01-2013


Nhấn vào liên kết bên dưới để tải về!

Tải về ngay
HỘI THI TIN HỌC TRẺ TỈNH AN GIANG 26-01-2013

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm