Tag Archives: ảnh đại diện

Hướng dẫn lấy ảnh trong bài viết làm ảnh đại diện cho bài viết trong wordpress

08 April , 2016 written by admin Wordpress 1759 views
Mặc định trong wordpress khi bạn đăng bài thì phải sét một cái ảnh làm feature image, việc này quá mất thời gian, bởi vậy tôi chia sẻ với các bạn cách lấy ảnh từ chính nội dung bài viết làm ảnh đại diện cho bài viết đó.  Hãy làm theo hướng dẫn và từ lần [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm