Tag Archives: chi bộ

Đại hội chi bộ trường TH An Bình B 20 – 5 – 2017

21 May , 2017 written by admin Tin tức 724 views
Đại hội chi bộ bao giờ cũng có ý nghĩa rất quan trọng. Song lần này ý nghĩa đó càng tăng lên gấp bội khi Đại hội được tổ chức vào thời điểm mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang ra sức thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết....... Đại hội [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm