Tag Archives: downlad

Download phần mềm xem và chỉnh sửa nội dung file ghost

28 March , 2018 written by admin Phần mềm 3245 views
Download phần mềm xem và chỉnh sửa nội dung file ghost, cách tạo và bung file ghost, hướng dẫn ghost lại máy tính, đọc file GHO,Symantec Ghost Explorer 11.5 Sau khi tạo file ghost, bạn sẽ bung nó ra khi cần thiết. Nhưng nếu bạn chỉ muốn xem nội dung file ghost đã tạo thì phần mềm [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm