Tag Archives: em tập vẽ

Đề trắc nghiệm về phần mềm paint – Em tập vẽ

14 May , 2017 written by admin Tin Tiểu học 6773 views
Đây là đề trắc nghiệm về chương khám phá mày tính dành cho học sinh tiểu học. Để bắt đầu thi bạn nhấn vào nút Bắt đầu làm bài màu xanh bên dưới. Thời gian làm bài là 30 phút không kể thời gian khởi động máy tính. Không được sử dụng tài liệu hay truy cập [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm