Tag Archives: pc

Sửa lỗi PC khi không kết nối được với màn hình ngoài hoặc máy chiếu

20 May , 2016 written by admin Tin tức 11312 views
Đây là một lỗi thường gặp với máy tính cũ nhưng lại cài Window từ 8.0 trở lên của microsoft. Bạn sẽ gặp dòng thông báo "Your Pc Can't poject to other screen. Try reinstalling the driver or using a different video card." khi muốn kết nối với màn hình ngoài hoặc máy chiếu. Tuy nhiên [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm