[Video] Hướng dẫn Thi Trắc Nghiệm An Toàn Giao Thông997 lượt đọc

VIDEO Hướng dẫn Thi Trắc Nghiệm An Toàn Giao Thông. Bên dưới là video hướng dẫn thi BỘ ĐỀ 1 và BỘ ĐỀ 2 Trong BỘ ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM AN TOÀN GIAO THÔNG DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Các em hãy nhấn vào nút “Bắt đầu làm bài” bên dưới để thi và cố gắng trả lời tốt các câu hỏi để kiểm tra xem kiến thức của mình tới đâu. Trong khi thi nếu cảm thấy muốn nộp bài các em hãy nhấn vào nút kết thúc để nộp bài và nhớ nhập họ tên của mình cùng với tên lớp rồi nhấn nút gửi bài cho giám khảo, mỗi em chỉ được gửi kết quả một lần, nếu không gửi coi như em chưa hoàn thành bài thi. Chúc các em thi tốt!!!Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm