Chuyên mục: Tin học 3

Đề kiểm tra tin học 3 học kì 2 năm học 2017 – 2018

17 April , 2018 written by admin Tin học 3 3565 views
Đây là đề kiểm tra định kì những kiến thức cơ bản đã học của môn tin học  3 học kì II. Nhằm giúp các em có kiến thức để thi tốt học kì II chúng tôi đã biên soạn những câu hỏi trắc nghiệm trong nằm trong chương trình sách giáo khoa tin [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm