CorelDRAW Graphics Suite X5 v15.0.0.486 FINAL Full Thuốc1189 lượt đọc

Đây là phần mềm thiết kế rất nổi tiếng, những bạn nào đang tìm download phần mềm này thì chắc cũng không lạ gì tính năng của nó. Thiết kế quảng cáo, thiết kế bao bì , brand, logo tất cả các bạn đều có thể dùng phần mềm này, và nó cũng hỗ trợ chuyển đổi định dạng sang các nền tảng khác của Adobe.

CorelDRAW X5

Yêu cầu hệ thống:

  • Microsoft® Windows® 7, Windows Vista®, Windows® XP, with latest service packs installed (32-bit or 64-bit editions)
  • Intel® Pentium® 4, AMD Athlon™ 64 or AMD Opteron™
    512 MB RAM (1 GB recommended)
  • 750 MB hard disk space (1 GB for typical installation without content). Up to 6GB needed to install extra content Mouse or tablet
  • 1024 x 768 screen resolution (768 x 1024 on a Tablet PC)
  • DVD drive
  • Microsoft® Internet Explorer® 7 or higher

Link tải phần mềm: 

Tải phần mềm: CorelDRAW Graphics Suite X5

Tải crack: Crack CorelDRAW Graphics Suite X5

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm