Đề thi tin học trẻ không chuyên tỉnh Nam Định 2007724 lượt đọc

Đề thi tin học trẻ của Tỉnh Nam Định 2012 dành cho học sinh tiểu học. Để bắt đầu thi bạn nhấn vào nút Bắt đầu làm bài màu xanh bên dưới. Thời gian làm bài là 15 phút không kể thời gian khởi động máy tính. Không được sử dụng tài liệu hay truy cập internet trong khi thi.Đề thi tin học trẻ số 4


Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm