Hội thi tin học trẻ cấp thị Xã năm 20171022 lượt đọc

Đề thi bảng A tin học trẻ 2016 – 2017 dành cho học sinh tiểu học của thị xã Dĩ An – Bình Dương. Để bắt đầu thi bạn nhấn vào nút Bắt đầu làm bài màu xanh bên dưới. Thời gian làm bài là 20 phút không kể thời gian khởi động máy tính. Không được sử dụng tài liệu hay truy cập internet trong khi thi.Hội thi tin học trẻ thị xã Dĩ An năm 2017


Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm