Hướng dẫn viết theme cho wordpress phần 11313 lượt đọc


j85KoQK

Khi xem xong video này các bạn đã có thể tạo một gói cài đặt them cho wordpress. Chúng ta sẽ tiếp tục viết theme hoàn chỉnh trong video tiếptheo .
Các bạn xem video và chi sẻ cho mọi người nhé:

Link download phần mềm code:

PHPdesigner8.0 crack: phpDesidgner8-keygen
PHPdesigner8.0: install file
Notepad++: Notepad++

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm