Tag Archives: file

Bài 3: Làm quen với tệp

11 September , 2018 written by admin Tin học 4 2717 views
Bên dưới là ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM BÀI 3: LÀM QUEN VỚI TỆP THEO SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TIN HỌC 4 CHO HỌC SINH TIỂU HỌC. Để tham gia thi các bạn phải điền đầy đủ thông tin vào các hộp thoại bên dưới, nếu các bạn không nhập đầy đủ thông tin thì không [..] Read more...

[Video] Tệp và các thao tác với tệp

10 September , 2018 written by admin Tin học 4 1616 views
Đây là video bổ sung kiến thức cho học sinh về Tệp tin, cách sao chép, đổi tên và xóa tệp tin. Video này nhằm bổ sung kiến thức cho các em trong lúc thực hành thi trắc nghiệm trên website thông qua từng bài học cụ thể trong sách giáo khoa hướng dẫn học tin [..] Read more...

Trắc nghiệm mới nhất

Danh mục Trắc nghiệm